transparency

ПРОЗОРІСТЬ

ТА ІНФОРМАЦІЙНА

ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Шановні Відвідувачі нашого сайту!

Згідно Закону України «Про освіту», який вступив у силу з 28 вересня 2017 року, а саме статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», будь-яка особа повинна мати доступ до інформації щодо діяльності навчального закладу.

У цьому розділі Ви маєте змогу ознайомитись із документами, звітами, інформацією, що стосується діяльності нашого закладу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

СТАТУТ закладу освіти;

СВІДОЦТВО про державну реєстрацію юридичної особи;

ДОВІДКА з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ);

ЛІЦЕНЗІЇ на провадження освітньої діяльності;

СТРУКТУРА та органи управління закладу освіти;

КАДРОВИЙ СКЛАД закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

МОВА (мови) освітнього процесу;

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття освіти Бердянської ЗЗСО №11;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.